Writing, Curating and Lecturing on Visual Arts, Public Space and Architecture

MET-Fond

EKA MET-Fond: 1950s
EKA G
17 December 2012 - 11 January 2013
Curator Gregor Taul
Artists Nikolai Kormašov, Enn Põldroos, Juhan Püttsepp, Ülo Sooster, Raivo Vare 
Designer Mart Vainre

When the EKA G student gallery was reopened at a temporary space in a foyer of a 1950s neoclassical building, I decided that the first exhibition should look back at the history of the academy during the 1950s. Many of the paintings which were exhibited in this exhibition I found from the 'ruins' of  the old academy building. 


Press release in Estonian:

EKA MET-FOND: 1950–1953

EKA metodoloogiline maalikogu ehk nn MET-fond on arhiiv, kuhu peamiselt nõukogude ajal koguti Eesti Riikliku Kunstiinstituudi tudengite töid. Kogusse võeti põhiliselt diplomitöid, kuid ka nendele eelnenud põhjalikult läbi töötatud kavandeid ning semestritöid. Nõukogude ajal oli kombeks, et tähtsamad tudengitööd jäävad kooli kogusse: ehk oli põhjuseks see, et enamus töövahenditest (lõuend, krundid, värvid) anti kateedri poolt. 1950ndate loomingu puhul oli oluline ka see, et kuna tööde ainestik ning kujutamisviis oli suuresti ette kirjutatud, oli õppejõududel käepärane tuua fondist näiteid „õigesti maalimise“ kohta. Lisaks oli tavaks korraldada suuremahulisi õpilastööde ülevaatenäituseid.


Vana maja lammutamise järel koliti MET-fond 2009. aastal Suur-Sõjamäel asuvasse Eesti Hoiuraamatukogusse. Tegemist on ligi paarisajal ruutmeetril paikneva varakambriga, kus leidub rohkesti nii maale, graafikat, plakateid, arhitektuurseid makette, erinevatest kümnenditest pärinevaud diplomitöösid, kuid ka koolitöid 1920ndatest ja 1930ndatest – Riigi Kunsttööstuskooli aegadest. Tahtmata teha suuri sõnu, tahaks siiski öelda, et see mausoleum on EKA möödapääsmatu alateadvus, mille üle valitseb v i s u a a l n e k u j u n d oma kõige erinevamates avaldumisvormides.


EKA G taasavamise ning 1953. aastal valminud Tallinna oblasti Valitsuse hoone ajastukohase miljöö taastamise puhul otsustasime esimese näituse pühendada maja valmimise aegsele loomingule. Üheltpoolt on see meiepoolne hommage ruumile, mis on veel vähemalt järgneval viiel aastal EKA peakorteriks, teisalt aga põhimõtteline kunstiajalooline retrospektiiv enne seda, kui värskelt üle värvitud ruumis hakatakse testima kaasaegse kunsti ja disaini ettearvamatuid teid.

Mitmete unustusse vajunud autorite kõrval on eksponeeritud nii Valve Pormeistri kui Nikolai Kormašovi tudengitööd, aga ka EKA vana maja lammutamisel "kuulsaks" saanud Ülo Soosteri ja Enn Põldroosi diplomitööd. Näitusega kaasneb intervjuudesari, mille raames kuraator avaldab vestlusi EKA G eelnevate galeristidega.

Näituse kuraator: Gregor Taul

Näituse kujundaja: Mart Vainre

Previous
Augustas Serapinas Jõusaal / Gym
Next
Mart Vainre Kohtumisele triksteriga

Add a comment

Email again: