Writing, curating and teaching on art and architecture

Wandering nonuments

Performative lecture about nonuments at Sõltumatu Tantsu Lava (STL, Independent Dance Stage).
3 November 2021


Sõltumatu Tantsu Loeng: AVALIK RUUM ja KOREOGRAAFIA

Gregor Taul “Uitav nonument”
"Oma loengus püüan tutvustada inspireerivaid projekte ajaloost ja kaasajast, mille puhul monumentaalskulptuur on olnud performatiivse käitumise katalüsaatoriks.

Pole vist olemas teist kunstižanri, mis oleks 20. sajandi jooksul rohkem tüli tekitanud kui monumentaalkunst. Ühelt poolt on monumendid ärritanud ja ässitanud lihtinimesi, teisalt on monumendid olnud pinnuks silmas kunstiprofessionaalidele, kes on üles kutsunud võimulolijaid neist üleüldse loobuma. Ka Eesti lähiajaloos seonudvad monumendid konfliktidega (Lihula sammas, Pronksiöö, Vabadussõja võidusammas jne) või siis absurdse ja lugupidamatu käitumisega (Tauno Kangro afäärid, Jaak Joala ausammas). Ent kogu selle negatiivse suhtumisega “peavoolu” taustal võime läbi viimase sajandi täheldada hulga põnevaid kunstnikke, intellektuaale ja radikaale, kes on monumente osanud näha mõne teise nurga alt ning seeläbi muutnud kivistunud žanri igati mänguliseks tähendusväljaks."

Gregor Taul on hariduselt semiootik ja kunstiteadlane, keda kunstikultuuris huvitavad kunsti, disaini, arhitektuuri, kirjanduse ning teiste valdkondade puutepunktid. Neid äärealasid on ta püüdnud kokku tuua nii oma kirjutistes kui õppejõuna kõrgkoolis ja gümnaasiumitasemel. Oma pooleliolevas doktoritöös uurib Gregor nõukogudeaegset avaliku ruumi kunsti Eestis, Lätis ja Leedus. Tööd raamistab regionaalse kunstiajaloo perspektiiv, mis rõhutab Ida-Euroopa kunsti ja Külma sõja kogemuse eripära. Kirjutamise ja õpetamise kõrvalt tegeleb Gregor näituste korraldamisega: kui septembris sulgus tema ja Anu Soojärve koostatud ülevaatenäitus monumentaal-dekoratiivkunstist, siis veebruaris avaneb Kunstihoone Galeriis tema kureeritud grupinäitus “Pikipiirijooksja, rotipüüdja ja müüriladuja”.

Sõltumatu Tantsu Lava alustab loengusarjaga, mis uurib avaliku ruumi ja koreograafia vahelisi seoseid. Kuidas meist ümbritsevast keskkonnast moodustub tähenduslik ruum; millised uued hoiakud ja suhted saavad tekkida olemasolevatesse paikadesse; kuidas saab koreograafia avalikku ruumi mõjutada ja mõtestada; millised on linnaruumi koreograafiad?
Käesoleval hooajal oktoobrist maini toimuva loengusarja raames oleme palunud avaliku ruumi ekspertidel ja kunstiteadlastel tutvustada avaliku ruumi teemasid ja problemaatikaid ning tuua oma ekspertiisi sissevaade ka (inim)kehade, liikumise ja koreograafia aspektidest.
Loengud toimuvad kord kuus Sõltumatu Tantsu Laval ning on avatud kõigile huvilistele. Loengute audiosalvestused on hiljem järelkuulatavad STL-i soundcloudis.
Loengud toimuvad Sõltumatu Tantsu Lava avaliku ruumi koreograafia residentuuriprogrammi osana. 2021/2022 hooaja vältel toimub 5 residentuuri, mille raames uurivad koreograafia ja liikumise võimalusi ning katsetavad uusi viise publikuga kohtumiseks avalikus ruumis järgmised kunstnikud: Henri Hütt; Helena Krinal ja Heleri Kängsepp; Brite Vilgo ja Kristina-Maria Heinsalu; Karolin Poska, Maret Tamme ja Theodore Parker; Liis Vares.

Previous
Spatial Semiotics 2021
Next
Art History III - 2021

Add a comment

Email again: